Det angår deg og din familie

En bra boligalarm skal skape trygghet og sikkerhet for alle i familien. Med en hjemmealarm får du ikke bare sinnsro, men også en effektiv beskyttelse mot innbrudd og brann. En boligalarm fra Verisure oppfyller alle disse kravene. I bunnen ligger en alarmløsning med høy teknisk kvalitet, rask, sikker oppkobling til en døgnbemannet alarmstasjon — og en meget sterk organisasjon med lokal tilstedeværelse.


Trygg med oss

Når du installerer boligalarm fra Verisure vil du ha et produkt og en tjeneste som gir deg økt trygghet. Under 0,1% av våre kunder opplever innbrudd etter å ha installert boligalarm. Det betyr at skiltene og oblatene vi setter opp etter å ha installert alarm hos deg har den proaktive effekten vi ønsker. Skulle du allikevel være så uheldig å få innbrudd har vi alltid personell på jobb som varsler deg samt sjekker boligen for å opprettholde sikkerheten.


VeLo Sikkerhet AS  |  Vesterålsgata 74  |  8400 Sortland  |  Telefon 91 71 90 90  |  Org.nr NO 994 631 438 MVA